TÜHI doktorantide interdistsiplinaarne konverents

TÜHI doktorantide interdistsiplinaarne konverents
22.01.2017 ruumis M-649, kl 9.50–16.00
Konverentsi korraldajad: Prof. Daniele Monticelli ja Dr. Margus Vihalem
Konverents toimub eesti keeles

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi (TÜHI) ja Kultuuriteaduse ja kunstide doktorikooli (KTKDK) koostöös korraldatav doktorantide interdistsiplinaarne konverents on teadusüritus, mille eesmärk on võimaldada erinevate erialade doktorantidel esitada ja vastastikku arutada oma uurimistöö esialgseid tulemusi. Konverentsi ettekanded on liigendatud temaatilistesse sektsioonidesse, mida modereerivad õppejõud Tallinna Ülikoolist ja teistest Eesti teadus- ja õppeasutustest.
Doktorantide interdistsiplinaarset konverentsi on kavas korraldada edaspidi kaks korda aastas (sügis- ja kevadsemestri lõpus), et anda TÜHI ja teiste KTKDK partnerülikoolide doktorantidele võimalus oma õpingute jooksul konverentsil üles astuda. Konverents on avatud kõikidele kraadiõppuritele ja õppejõududele, kes soovivad kuulajate ja arutlejatena osaleda.
Registreerumise tähtaeg on 18. jaanuar 2018 kell 17.00. Konverentsile saab ennast registreerida siin. Palume kõigil osalejatel end registreerida.
TÜHI interdistsiplinaarset doktorantide konverentsi toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tallinna Ülikooli ASTRA projekt TLÜ TEE- Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja)

 

Tagasi