Doktorandile

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli liikmeiks saavad automaatselt doktorandid, kes õpivad Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemia allpool mainitud õppekavadel:


Tallinna Ülikool: 1) kultuuride uuringud; 2) ajalugu


Tartu Ülikool: 1) kirjandus ja kultuuriteadused; 2) ajalugu; 3) semiootika ja kultuuriteooria (kultuuri ja looduse suund); 4) germaani-romaani filoloogia (kirjanduse suund); 5) usuteadus; 6) vene ja slaavi filoloogia (kirjanduse suund); 7) filosoofia (ajaloo suund)


Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia: 1) muusikateadus; 2) teatrikunst; 3) muusika


Eesti Kunstiakadeemia: 1) kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud; 2) kunst ja disain; 3) muinsuskaitse ja restaureerimine; 4) arhitektuur ja linnaplaneerimine

Eelpool nimetamata õppekavadel Eestis ja väljaspool Eestit õppivad kultuuriteaduste ja kunstide valdkonnaga tegelevad doktorandid kaasatakse doktorikooli tegevustesse doktorandi poolt doktorikooli nõukogule või viimase poolt määratud komisjonile tehtud avalduse alusel.

Kraadiõppuri staatuse ja õigused määratleb vastavalt iga kõrgkooli sisekord. Juhul, kui kraadiõppur ei õpi doktorikooli eeltaotlusesse kaasatud kõrgkoolides, lähtutakse taotleja kõrgkooli sisekorrast.

NB! Korraga tohib olla vaid ühe Eesti doktorikooli liige

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli üritustest osavõtt on doktorantidele tasuta. Palume end alati üritusele registreerida. NB! Mittetuleku korral tuleb korraldajat teavitada, sest pakume seminaridel ja muudel üritustel kohvi- ja lõunapause. Vastasel juhul on korraldajal õigus küsida doktorandilt hüvitist.

Sõidu-ja majutuskulud, mis tekivad doktorikooli üritustest osavõtuks, on  doktorikooli poolt kompenseeritavad. Lisainfo jaoks kontakteeru oma ülikooli doktorikooli koordinaatoriga (vt. kontaktid). Hüvitise saamiseks tuleb esitada originaal sõidupiletid, majutuse arve ja  maksekorraldused (kui tasutud pangalingi, deebet- või krediitkaardiga) ja pangakonto andmed, kuhu hüvitist soovitakse saada.

Mitmepäevaste ürituste puhul pakub korraldaja doktorantidele tasuta majutusvõimalust. Kui doktorant ei kasuta talle broneeritud majutust ning ei teavita sellest ka korraldajat, on korraldajal õigus küsida doktorandilt majutusteenuse tasumist.

Magistrandid võivad osaleda doktorikooli üritustel, kuid ei saa astuda doktorikooli liikmeks.

Tagasi