Aastail 2014-2020 Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatav
Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool on nelja ülikooli ühine ettevõtmine,
ühendades Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
ning Eesti Kunstiakadeemia doktorante ja õppejõude.

Üritused
Tagasi