Info

Aastail 2014-2020 Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatav Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool (KTKDK) on nelja kõrgkooli ühine ettevõtmine, ühendades Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Kunstiakadeemia doktorante ja õppejõude. KTKDK tegutseb alates 2009. aastast. 2009–2015 oli doktorikooli juhtpartneriks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2016–2022 on selleks Tallinna Ülikool.

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli projekti eesmärgiks on:

  • viia kultuurianalüüsiga tegelev doktoriõpe Eestis kõrgemale teoreetilisele tasemele;
  • muuta kultuuriteaduslik doktoriõpe interdistsiplinaarsemaks ning anda valdkonna doktorantide tööle laiem kontekst;
  • ühendada institutsionaalselt ja administratiivselt lahutatud kultuuriuurijaid, integreerida õppe- ja uurimistööd, kaasata intensiivsemalt kraadiõppesse õppetööga mitteseotud uurimisasutusi (arhiivid, muuseumid jms);
  • tõsta kraadiõppurite juhendamise kvaliteeti;
  • tuua Eestisse sisse rohkem kaasaegset kultuuriteaduslikku teadmist, s.t suurendada väliskompetentsi osakaalu kultuurianalüüsiga tegelevas doktoriõppes
  • siduda senisest enam KTKDK tegevusi doktoriõppekavade vajadustega, korraldades selleks ühiseid ainekursuseid ja seminare, mida on võimalik lõimida KTKDK-ga liitunud õppekavadesse.
  • lõimida KTKDK tegevus aktiivsemalt tööturu vajadustega ja praktiliste oskuste arendamisega, korraldades selleks praktilise suunitlusega üritusi (kirjutamislaagrid, tööpajad, praktilised seminarid jms).
  • kaasata KTKDK tegevusse magistrante, et soodustada nende õpingute jätkumist doktorantuuris.

KTKDK tegevuste tulemuseks on kultuuriteaduste integreeritum ja interdistsiplinaarsem iseloom, ülikoolidevaheline tihedam koostöö (sh ühised ainekursused, kraadiõppurite mobiilsus), väliskompetentsi suurem osakaal kraadiõppes, teadus- ja õppetöö tugevam side. Projekti kaasatud kõrgkoolide jaoks tähendab see kompetentsi kasvu, mida ei ole võimalik eraldi saavutada. Laiemal tasandil tähendab see oluliselt avarama silmaringiga haritud inimeste osakaalu, kes oma väärtushinnangute ja teadmistega avaldavad soodsat mõju ühiskonna arengule. Oma tegevusega toetab doktorikool mitmekülgset noore haritlaskonna ettevalmistamist muutuvas sotsiaalmajanduslikus olukorras paremini toimetulekuks.


Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli nõukogu

Prof. Marek Tamm, Tallinna Ülikooli esindaja, nõukogu esimees
Prof. Krista Kodres, Eesti Kunstiakadeemia esindaja
Prof. Anne Kull, Tartu Ülikooli esindaja
Prof. Kristin Kuutma,Tartu Ülikooli esindaja
Prof. Kristel Pappel, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia esindaja
Prof. Tõnu Viik, Tallinna Ülikooli esindaja

Partnerid

KTKDK koostööpartneriteks on Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ning Eesti Kirjandusmuuseum, ametlikuks välispartneriks on Göttingeni Ülikooli Kultuuriteaduste keskus (Zentrum für Theorie und Methodik der Kulturwissenschaften, ZTMK).

Alates 2012. aasta kevadest on partneriks Eesti Arnold Schönbergi Ühing; alates 2016. aasta sügisest  Eesti Kunstimuuseum ja Eesti-uuringute Tippkeskus.

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli partnerid jaotavad omavahel vastutuse õppe- ja teadustegevuse korraldamise eest ning selleks ette nähtud eelarvelised vahendid. Koostööpartnerid osalevad KTKDK projektis mitterahalisel moel.


Kontaktid

Kõrgkoolisiseste spetsiifiliste õppekorralduslike probleemidega võib  pöörduda otse KTKDK-koordinaatorite poole:

Tallinna Ülikoolis: Eva Kruuse (eva.kruuse@tlu.ee)

Tartu Ülikoolis: Merili Hansen (merili.hansen@ut.ee)

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias: Liina Jääts (liina.jaats@eamt.ee)

Eesti Kunstiakadeemias: Irene Hütsi (irene.hutsi@artun.ee)

Teil on võimalik liituda Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli meililistiga. Meililistiga liitumiseks palun andke oma soovist teada aadressil majordomo@lists.tlu.ee, kus kirja sisuks märkida “subscribe ktkdk@lists.tlu.ee e-posti aadress”. Kirjale teemat palume mitte kirjutada ja kiri peab olema lihttekstina.

Tagasi