Tacit Knowledge

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakond kutsub osalema loometeaduse rahvusvahelisel seminaril, mis toimub 18. novembril algusega kell 10.00 (Pikk tn 20, 3. korruse saal). Kuulama on oodatud kõik KTKDK doktorandid, samuti on oodatud ettekannete ettepanekud, mis kinnitatakse korraldajate poolt aegsasti enne seminari toimumist.

Seminari eesmärgiks on kaasata erinevaid loomepõhise uurimissuunaga doktoriprogramme ja –koole, et avada laiemalt intuitiivse mõtlemisega seotud implitsiitse ehk vaiketeadmuse (tacit knowledge–sõnastamata ja teadvustamata teadmine) rolli praktikas ja reflekteerida senist kogemust.

Arutame, mida tähendab tacit knowledge loomepõhises uurimissuunas, kus selline “sõnastamata teadmine” end peidab ja kuidas niisugune “teadvustamata teadmine” loomingus avaldub. Küsime, kuidas tacit knowledge nii loometööd kui ka uurimistööd mõjutab ja milline on siin juhendajate roll, aitamaks vaiketeadmust sõnastada.

Seminarile registreerimine: veronika.valk@artun.ee, tähtaeg reedel, 28.oktoobril. Palume neil, kes soovivad tulla oma uurimistööst ettekannet tegema, lisada kirjale kindlasti doktoritöö teema, juhendaja ja ülikool ning tutvustada ettekande rõhuasetust. Võtame soovijatega seepeale nädala vältel ühendust. Kuulama on teretulnud ka magistrandid.

Seminari töökeel on inglise keel.

Seminarile eelneb neljapäeval, 17. novembril professor Leon Van Schaik’ i avalik ettekanne Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonna avatud loengute sarja raames Kanuti Gildi SAALis (http://www.avatudloengud.ee/2016/06/16/leon-van-schaik).

Tagasi