Kirjutamislaager 03.-07. jaanuar 2022

(English below)  

Kirjutamislaager

Tallinna Ülikool

03.-07. jaanuar 2022

Dorpat Hotell, Tartu

Tere!

Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool ning Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool korraldavad 03.- 07. jaanuaril 2022 doktorantidele ning nende juhendajatele suunatud kirjutamislaagri Dorpat Hotellis, Tartus.

Kirjutamislaagri fookus on doktoritöö või teadusartikli kirjutamisel. Lisaks on võimalik osaleda kirjutamist toetavates töötubades (osalemine vabatahtlik), kirjutatut väikestes rühmades arutada ning saada tagasisidet. Doktorantide käsutuses on seminariruumid. Vastuvõetud osavõtjate majutus ühekohalises toas, toitlustuse ja transpordikulud hüvitab doktorikool.

Registreerumisel palume esitada lühike tööplaan, kus on märgitud, millise kirjatöö või tööetapiga soovite kirjutamislaagris tegeleda.

Laagrisse võetakse vastu 14 inimest ning eelisjärjekorras need doktorandid, kes saavad osaleda kogu ürituse aja. Ürituse ajakava saadame vastuvõetud tudengitele meilitsi.

Kui te olete registreerunud, kuid ei saa siiski osaleda, siis palun teavitage sellest kindlasti ürituse korraldajat!

Lisainfo: Mall Ümarik mall.umarik@tlu.ee

Üritust finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tallinna Ülikooli ASTRA projekt TLÜ TEE).

***

Dear all

The Graduate School of Linguistics, Philosophy and Semiotics and the Graduate School of Culture Studies and Arts invite you to participate in a writing retreat directed towards doctoral students and their supervisors. The retreat takes place on 03.-07.01.2022 at Dorpat Hotel in Tartu.

At the writing retreat you can focus on writing your thesis or research article. In addition, different writing workshops will be held (participation optional). You will have an opportunity to discuss your writing and get feedback in small working groups.

The doctoral school will reimburse the accommodation (single rooms), meals and travel expenses of the admitted participants.

When registering, please submit a short work plan, where you specify your writing agenda for the retreat.

A maximum of 14 people will be accepted and priority will be given to those doctoral students who can participate throughout the event. Detailed information about the event will be sent by e-mail.

Please note that you are required to let organizers know if you have registered but are not able to participate!

Additional information: Mall Ümarik  mall.umarik@tlu.ee

This event is financed by the European Regional Development Fund (Tallinn University ASTRA Project TLÜ TEE).

Tagasi