Järgmine kirjutamislaager!

15.-19. jaanuar 2018

Kutsume humanitaarteaduste doktorante kirjutamislaagrisse! KTKDK ja KFSDK kirjutamislaagritesse on oodatud doktorikoolide kõikide partnerasutuste doktorandid ja juhendajad. Kirjutamislaagris on võimalik keskenduda oma doktoritöö või teadusartikli kirjutamisele. Lisaks pakume erinevaid kirjutamist toetavaid töötubasid ning võimalust kirjutatut väikestes rühmades arutada ja saada teistelt doktorantidelt tagasisidet. Toetame juhendajate osavõttu, kirjutamislaagri raames on võimalik läbi viia juhendajaseminare.

KTKDK ja KFSDK doktorantidele ja juhendajatele on osalemine (sh toitlustus) ning lähetuskulud doktorikooli poolt tasuta. Doktorantide käsutuses on nii individuaalsed ja kahekohalised toad kui ka seminariruumid.

Täpsem info sügissemestri jooksul.

Tagasi