suvekool “Digital Methods in Humanities and Social Sciences“

“Digital Methods in Humanities and Social Sciences“ suvekool toimub 21.-25. augustil Tartus.

 

Osalema on oodatud sotsiaal- ja humanitaarteaduste doktorandid, magistrandid ja nende juhendajad Eestist ja välismaalt. Eesmärk on anda ülevaade uusimatest analüüsimeetoditest ning metodoloogilistest põhimõtetest (digitaalsete) andmetega töötamisel sotsiaal- ja humanitaarteadustes. Suvekoolis on 12 töötuba, mis käsitlevad teksti- ja ruumiandmete, sotsiaalmeedia ning võrgustike analüüsimist ja visualiseerimist.

 

Täies mahus osalemise eest on võimalik saada 3 EAP.

 

Registreerimine avatakse aprilli alguses.

 

Kuupäevad: 21.-25. august 2018

Täiendav info: andres.kimber@ut.ee

 

 

Suvekooli korraldatakse TÜ digihumanitaaria ja infoühiskonna keskuse initsiatiivil koostöös kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli; keeleteaduse filosoofia ja semiootika doktorikooli; käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli ning majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooliga.

 

Üritust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

Tagasi