Seminar „Kuidas meist said protestandid: reformatsioonikultuuri levik Eestis“

„Kuidas meist said protestandid: reformatsioonikultuuri levik Eestis“

19.-20.10.2017

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orelisaal A-404, Tatari 13, Tallinn

Programmijuht: prof Kristel Pappel (EMTA)

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool ja EMTA muusikateaduse osakond korraldavad seminari, mille eesmärk on valgustada protestantlikku reformatsioonikultuuri kui uut kultuuritüüpi tema eri avaldustes Eestis (ajalooliselt Eestimaal ja Põhja-Liivimaal) alates 16. sajandist ja lõpetades 19. sajandiga. Vaatluse alla võetakse muutused, mis kaasnesid reformatsiooniga eri valdkondades: kirja-, visuaal-, ainelises ja muusikakultuuris. Seejuures käsitletakse nii kõrgkultuuri kui ka argielu sfääri. Uue reformatsioonikultuuri olemuse avamisel on olulisel kohal individuaalne perspektiiv (üksikisiku kogemus) suhestatuna laiemasse konteksti.

Seminar toimub eesti keeles!

ABSTRAKTID

KAVA

Neljapäev, 19. oktoober 2017, A-404

Modereerib prof Kristel Pappel

9.30  Tervituskohv IV korruse fuajees

10.00 Avasõnad

10.15–11.15 Marek Tamm (Tallinna Ülikool)

Mis on reformatsioonikultuur?

11.15–12.15 Jüri Kivimäe (Toronto Ülikool)

Reformatsioon ja raamatukultuur ehk kuidas tsiviliseerida koloniaalühiskonda?

12.15–13.00 Merike Kurisoo (Tallinna Ülikool, Eesti Kunstimuuseum)

Katoliiklikust pühakojast luterlikuks kogudusekirikuks. Kirikuruum ja -kunst varauusaegses Tallinnas

13.00–14.00 Lõuna

14.00–15.00 Thomas-Andreas Põder (EELK Usuteaduse Instituut, Tartu Ülikool)

Wittenbergi reformatsiooni vaimsus ja selle retseptsioon 19. sajandi teise poole Tartus

15.00–16.00 Jaan Undusk (Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)

Armulauaohver kui usupuhastuse keskne teoloogiline probleem

16.00–16.15 Kohv

16.15–17.00 Tiina-Erika Friedenthal (Tartu Ülikool)

Teatritegemise kasulikkusest ja kahjulikkusest – Lutheri lauakõnest Tartu teatrikeeluni

17.00 Päeva kokkuvõte

 

Reede, 20. oktoober 2017,  A-404

9.30 Tervituskohv IV korruse fuajees

10.00–11.00 Toomas Siitan (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Laul ja raamat: protestantliku koguduselaulu kodunemisest Eestis

11.00–11.45 Anu Kõlar (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

„Tagasi alglätete juurde“: luterlikust kirikumuusikast 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi I poolel

11.45–12.45 Lõuna

12.45–13.45 Anu Schaper (Freiburgi Ülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Kantori töine argipäev. Johann Valentin Meder (1649–1719) ja muusikaõpetus Revali gümnaasiumis

13.45–14.30 Liisa-Helena Lumberg (Eesti Kunstiakadeemia)

„Mähhärdust pilti näewad ehk watawad innimessed ennam, kui altari pilti?“ Uus altarimaal kui kultuurisündmus 19. sajandi teisel poolel

14.30–15.15 Harry Liivrand (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu)

“Reformatsioon ilma Eestita ehk ühe Saksa näituse kriitika”

15.15 Lõppsõna

 

Kuulajaks registreerimine on avatud 5. oktoobrini e-vormi kaudu, kogu seminari kuulamine annab 1 EAP.

Oodatud on kõik meie doktorikooli doktorandid ja nende juhendajad, kuulama on teretulnud ka magistrandid!

Lisainfo: doktorikool@ema.edu.ee Aleksandra Dolgopolova

Ürituse toimumist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA projekt EMTASTRA).

Tagasi