Seminar “INTERVJUU KUI UURIMISMEETOD”

15. veebruar 10.00-16.00, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, A207
Hedi-Liis Toome
Seminari ajakava:
10.00-11.30 seminar
11.30-11.45 paus
11.45-12.30 seminar
12.30-13.30 lõuna
13.30-14.45 seminar
14.45-15.00 paus
15.00-16.00 seminar
Seminari sisu: räägitakse intervjuust kui uurimismeetodist, selle kasutamise võimalusest ja
probleemidest. Tegeletakse järgmiste teemadega:
 milliste uurimisküsimuste puhul kasutada uurimismeetodina intervjuud;
 kuidas luua intervjuu kava;
 kuidas praktikas intervjueerida;
 kuidas intervjuud analüüsida ja tulemusi esitleda.
 Seminaris kasutatakse palju praktilisi näiteid ning tehakse lühiülesandeid mainitud teemadel.
Lugemine: seminaril osalejad peaksid eelnevalt läbi lugema:
 Lagerspetz, Mikko (2017) “Ühiskonna uurimise meetodid. Sissejuhatus ja väljajuhatus”.
Tallinn: TLÜ Kirjastus, lk 142-156.
 Brinkmann, Svend (2013). Qualitative interviewing. Understanding qualitative research.
Oxford University Press, lk 45-81.
Keel: seminar on eestikeelne.
EAP: osalemine annab 2 EAP.
Registreerimine: vajalik eelnev REGISTREERIMINE
Registreerimine lõppeb 10. veebruaril.
Registreerinutele saadetakse Lagerspetzi ja Brinkmani artiklid meili teel.
Söök ja jook: ajakavasse on planeeritud kohvipausid ja lõuna, aga seminar toitlustamist ei paku,
pausid täidab iga osavõtja endale meelepärasel viisil.
Seminari toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA
projekt EMTASTRA, 2014-2020.4.01.16-0043).

Tagasi