Seminar “Autoetnograafia rakendamine loovuurimuses”

27.–28. veebruaril 2023 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, ruum A211
Aine maht: 3 EAP
Lektorid: Kristi Kapten (PhD muusikas), Jaak Sikk (PhD muusikas)

Registreerimise tähtaeg: 20. veebruar

Autoetnograafiline uurimus võimaldab uurijal süstemaatiliselt analüüsida iseenda kogemusi
eesmärgiga neid mingis sotsiaalses või kultuurilises kontekstis mõtestada. Autoetnograafia
rakendamiseks uuringutes on palju erinevaid võimalusi. Näiteks võib terve uurimistöö endast
kujutada autoetnograafilist jutustust, samas on ka võimalik meetodit ja sellega kaasnevaid tehnikaid
kasutada töövahendina igasuguse uurimisprotsessi analüüsimisel ja mõtestamisel.
Kursusel käsitletakse kirjutamist kui vahendit mõtete leidmiseks ja organiseerimiseks, identiteedi ja
väljendusliku stiili tabamiseks. Aruteludes ja praktilistes harjutustes on teemadeks
kirjutamisharjumused, mälu, intervjueerimine ja reaalajas reflekteerimine. Arutletakse, kas ja millisel
moel on autoetnograafilise kirjutamise võtted rakendatavad iga osaleja käsiloleva uurimistöö puhul
(ette saadetud abstraktide põhjal).

Ajakava:
esmaspäev, 27.02.2023
13.00–14.00
14.30–16.00
16.15–17.30
teisipäev, 28.02.2023
13.00–14.00
14.30–16.00
16.15–17.30
NB! Palun osalejatel saata oma doktoritöö abstrakt aadressile kristikapten@hotmail.com hiljemalt 20. veebruariks.

Soovituslik kirjandus:

Bartleet, B.-L., Ellis, C. 2009. Music Autoethnography: Making Autoethnography Sing / Making Music
Personal. Australian Academic Press.
Holman Jones, S., Adams, T. E., Ellis, C. 2013. Handbook of Autoethnography. New York: Routledge,
Taylor and Francis Group.
………………….
The event is organised by the Graduate School of Culture Studies and Arts, supported by the ASTRA
project of the Estonian Academy of Music and Theatre EMTASTRA, 2014-2020.4.01.16-0043
(European Union, European Regional Development Fund).

Tagasi