Kirjutamislaager 23.-25. mai 2023

(English below)

Kirjutamislaager

Tallinna Ülikool

23.-25. mai 2023

Laulasmaa

Registreerumine on avatud 4. maini 2023 (kaasa arvatud)

Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool korraldab 23.-25. mail 2023 doktorantidele ning nende juhendajatele suunatud kirjutamislaagri Laulasmaal (www.laspa.ee). Kirjutamislaagrit juhib Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari Uusküla.
Kirjutamislaagri fookus on doktoritöö või teadusartikli kirjutamisel. Lisaks on võimalik osaleda kirjutamist toetavates töötubades (osalemine vabatahtlik), mille juhid ja teemad selguvad jooksvalt. Laager algab teisipäeval, 23. mail kell 10.00 kogunemisega ja lõpeb neljapäeval, 25. mail kell 16.00. Soovi korral saab Tallinna Ülikooli juurest Laulasmaale ja tagasi tellitud bussiga (märkida registreerimisel). Kui soovid liikuda omal käel, siis juhised leiad siit: https://www.laspa.ee/et/juhised/
Laulasmaal on doktorantide käsutuses seminariruum ja soovi korral saab ka oma toas vaikselt kirjutada. Vastuvõetud osavõtjate majutuse ühekohalises toas (kirjutuslauaga), toitlustuse ja
transpordikulud hüvitab doktorikool.
Registreerumisel palume esitada lühike tööplaan, kus on märgitud, millise kirjatöö või tööetapiga soovite kirjutamislaagris tegeleda. Lisaks palume registreerimisel märkida oma doktoritöö pealkiri ja juhendaja.
Laagrisse võetakse vastu 20 inimest ning eelisjärjekorras need doktorandid, kes saavad osaleda kogu ürituse aja ning kes ei ole varem kirjutamislaagris osalenud. Kirjutuslaagrisse vastuvõetud tudengitele saadame kinnituskirja ja ajakava hiljemalt 16. mail 2023.

Lisainfo: TÜHI koolitusjuht Merje Olm, merje.olm@tlu.ee

Üritust finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tallinna Ülikooli ASTRA projekt TLÜ TEE) tegevuse D40 raames.

****

Dear doctoral students,
Graduate School of Linguistics, Philosophy and Semiotics is organising a writing retreat for
doctoral students and their supervisors in Laulasmaa 23.-25.05.2023 (www.laspa.ee). The retreat will be led by Mari Uusküla, Associate Professor of Linguistics and Translation Theory at Tallinn University School of Humanities.
The focus of the writing retreat is on writing a doctoral thesis or research article. In addition, it is
possible to participate in workshops supporting writing (participation is optional), the leaders and topics of which will be revealed on an ongoing basis. The camp begins with assembly on Tuesday, May 23 at 10:00 AM and ends on Thursday, May 25 at 4:00 PM. Upon the request, you can take a bus from Tallinn University to Laulasmaa and back (notify when registering). If you want to move on your own, you can find instructions here: https://www.laspa.ee/directions/
Doctoral students have access to a seminar room, but can also write quietly in their own rooms. Accommodation in single rooms (with writing desk), meals and transport costs will be
reimbursed by the doctoral school.
Registration will be open until 4 th May 2023. When signing up, please submit a short work plan indicating which writing or stage of writing you would like to work on during the writing retreat. In addition, please indicate the title of your thesis and name of your supervisor.

A maximum of 20 people will be accepted, with priority given to doctoral candidates who are able to participate for the entire duration of the event and who have not previously attended a writing retreat.
Successful candidates will receive a confirmation letter as well as a detailed schedule of the event no later than May 16th, 2023.

For more information, contact Merje Olm, the Training Manager of the School of Humanities,
merje.olm@tlu.ee

This event is financed by the European Regional Development Fund (Tallinn University ASTRA Project TLÜ TEE) activity D40.
Tagasi