Kirjutamislaager 16.-20.01.2022

Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool korraldab 16.-20. jaanuaril 2023 doktorantidele ning nende juhendajatele suunatud kirjutamislaagri Tartus, SOHO hotellis.
Kirjutamislaagri juhtideks on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi üldkeeleteaduse professor Anna Verschik ning lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari Uusküla.
Kirjutamislaagri fookus on doktoritöö või teadusartikli kirjutamisel. Lisaks on võimalik osaleda kirjutamist toetavates töötubades (osalemine vabatahtlik), mida veavad eest lisaks kirjutamislaagri juhtidele Tallinna Ülikooli anglistika professor Julia Kuznetski, emakeeleõpetuse  ja rakenduslingvistika lektor Merilin Aruvee ja doktorant Andra Kütt.
Doktorantide käsutuses on seminariruum ja soovi korral saab ka oma toas vaikselt kirjutada. Vastuvõetud osavõtjate majutuse ühekohalises toas (kirjutuslauaga), toitlustuse ja transpordikulud hüvitab doktorikool.
Registreerumine on avatud 21. detsembrini 2022. Registreerumisel palume esitada lühike tööplaan, kus on märgitud, millise kirjatöö või tööetapiga soovite kirjutamislaagris tegeleda. Lisaks palume registreerimisel märkida oma doktoritöö pealkiri ja juhendaja.

Laagrisse võetakse vastu 25 inimest ning eelisjärjekorras need doktorandid, kes saavad osaleda kogu ürituse aja ning kes ei ole varem kirjutamislaagris osalenud. Kirjutuslaagrisse vastuvõetud tudengitele saadame kinnituskirja hiljemalt 30. detsembril 2022 ning ürituse täpse ajakava jaanuari alguses.

Lisainfo: TÜHI koolitusjuht Merje Olm, merje.olm@tlu.ee
Üritust finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tallinna Ülikooli ASTRA projekt TLÜ TEE) tegevuse D40 raames.

***
Dear doctoral students,

Graduate School of Linguistics, Philosophy and Semiotics is organising a writing retreat for doctoral students and their supervisors in Tartu, SOHO Hotel, 16-20 th January 2023.
The retreat will be led by Anna Verschik, Professor of General Linguistics at Tallinn University School of Humanities, and Mari Uusküla, Associate Professor of Linguistics and Translation Theory at Tallinn University School of Humanities.
The focus of the writing retreat is on writing a doctoral thesis or research article. In addition, it will be possible to take part in writing support workshops (participation is optional), which will be led by the writing camp leaders, and also by Julia Kuznetski, Professor of English at Tallinn University School of Humanities, Merilin Aruvee, Lecturer of L1 Didactics and Applied Linguistics at Tallinn University School of Humanities and Andra Kütt, PhD student at Tallinn University School of Humanities.
Doctoral students have access to a seminar room, and can also write quietly in their own rooms. Accommodation in single rooms (with writing desk), meals and transport costs will be reimbursed by the doctoral school.
Registration will be open until 21 December 2022. When signing up, please submit a short work plan indicating which writing or stage of writing you would like to work on during the writing retreat. In addition, please indicate the title of your thesis and name of your supervisor.
A maximum of 25 people will be accepted, with priority given to doctoral candidates who are able to participate for the entire duration of the event and who have not previously attended a writing retreat.
A letter of confirmation will be sent to accepted students no later than 30 December 2022, and a detailed schedule of the event will be sent in early January.

For more information, contact Merje Olm, the Training Manager of the School of Humanities, merje.olm@tlu.ee

This event is financed by the European Regional Development Fund (Tallinn University ASTRA Project TLÜ TEE) activity D40.
Tagasi