Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorantide teadustöö- ja õpikäitumise uuring

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, koostöös Rakendusliku Antropoloogia Keskusega (RAK), viis 2017. aasta algul läbi uuringu oma doktoriõppe hindamiseks ning selle kvaliteedi ja efektiivsuse läbimõeldud edendamiseks.

10. märtsil esitleme uuringu peamisi tulemusi ning arutleme edaspidiste arenguvõimaluste üle.
Ajakava:

14:00-14:30 Keiu Telve (RAK), ettekanne uuringu tulemustest
14:30-16:30 arutelu
16:30-17:00 kokkuvõtted
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorantide uuringu eesmärgiks oli teada saada, mis takistab tudengitel lõpetamast, kuidas saab ülikool neid senisest paremini aidata ning millist juhendamist erinevad doktorandid vajavad. Uuringu tulemusena valmib raport (kirjalikult kättesaadav pärast esitlust), mis annab konkreetseid soovitusi doktoriõppe toetamiseks ning on mõeldud abimaterjaliks nii programmijuhtidele, juhendajatele kui ka doktorantidele.

Uuringu raames viidi kõikide humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppekavade tudengitega läbi mõttetalgud, millele järgnesid süvaintervjuud doktorantidega. 10. märtsil toimuval esitlusel tutvustatakse peamiseid uurimistulemusi ja antakse näpunäiteid, kuidas raportit juhendamisel ja õppekava kujundamisel kasutada.

Esitlust kuulama ja arutelul osalema on oodatud kõik valdkonna doktorandid ning juhendajad!
Kontakt: Monika Tasa, monika.tasa@ut.ee, 737 6534

Uurimust ja esitlust toetavad: Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool ning Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool.
Tegevust finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

Tagasi