Uus koordinaator Tallinna Ülikoolis

Alates 14.11.2014. on KTKDK/ TLÜ koordinaator Riina Trofimova (riina@ehi.ee).