Uus koordinaator Tallinna Ülikoolis

Alates 05. maist 2015 tegeleb doktorikooli koordineerimisega Tallinna Ülikoolis Kristel Toom (kristel.toom@tlu.ee).