Kaitstud väitekirjad:

 

24.11.2014 Mele Pesti (TLÜ) „From an Intuitive Metaphor Towards a Working Cultural Model: ‘Anthropophagy’ in Oswald de Andrade’s „Anthropophagic Manifesto“ and its Development in 20th Century Brazil / Intuitiivsest metafoorist toimiva kultuurimudeli poole: ‘antropofaagia’ Oswald de Andrade „Antropofaagilises manifestis“ ja selle edasiarendused 20. sajandi Brasiilias”

14.11.2014 Mart Kuldkepp (TÜ) “Estonia Gravitates Towards Sweden: Nordic Identity and Activist Regionalism in World War I/ Eesti kaldub Rootsi poole: põhjamaine identiteet ja aktivistlik regionalism Esimeses maailmasõjas”

06.11.2014 Kadri Novikov (TÜ) “Leucippe and Clitophon by Achilles Tatius: Rhetorical Figures, Narrative Tempo and Genres in the Novel”

09.06.2014 Sigrid Kuulmann Martin (EMTA) “Kõlakujunduse võimalused viiulimängus Yfrah Neamani aplikatuuride põhjal / Exploring the tone quality in violin playing after Yfrah Neaman’s fingerings”

18.05.2014 Tiina Sepp (TÜ) “Pilgrims’ Reflections on the Camino de Santiago and Glastonbury as Expressions of Vernacular Religion: Fieldworker’s Perspective”

14.05.2014 Margus Ott (TLÜ) „Vägi. Individuatsioon, keerustumine ja praktika / Potency. Individuation, Complexification and Practice“

15.01.2014 Páll Ragnar Pálsson (EMTA) “Melodies in the Poetry Book of Father Ólafur from Sandar: Religious Songs from Early 17th Century Iceland”

12.12.2013 Sille Kapper (TLÜ) „Muutuv pärimustants: kontseptsioonid ja realisatsioonid Eestis 2008–2013 / Changing Traditional Folk Dance: Concepts and Realizations in Estonia 2008–2013″.

11.12.2013 Maria Smorževskihh-Smirnova (TLÜ) „Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия в церковном панегирике петровской эпохи / Ingerimaa, Eestimaa ja Liivimaa Peeter I ajastu kirikupanegüürikas“.

15.11.2013 Kristi Kukk (TÜ) „Väikerahvuste   ajalookäsitluste    genees ja narratiivid: Eesti võrdluses teiste Põhjala ja Baltikumi mittedominantsete rahvustega 19. sajandist kuni Teise maailmasõjani /The genesis and narratives of national history writing from the beginning of the 19th century up until World War II. Estonia in comparison with other non-dominant Nordic and Baltic nations”.

13.05.2013 Naily Saripova (EMTA) “Olivier Messiaeni klaverimuusika Eestis”.

13.03.2013 Taavi Tatsi (TÜ) “Transformations of Museum-Embedded Cultural Expertise”.

10.01.2013 Anton Küünal (TLÜ) “Ooperilibreto kui teksti eripära: Piibli süžeega ooperite näitel (Venemaa, XIX sajandi teine pool)”.

14.12.2012 Riin Alatalu (EKA) “Muinsuskaitse siirdeühiskonnas 1986-2002: rahvuslikust südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku ahistajaks Eesti Vabariigis”.

10.12.2012 Kadri Semm (TLÜ) „Milieus in neighbourhood place-making / Miljööd naabruskonna kohaloomes.“

05.10.2012 Toms Kencis (TÜ) “Disciplinary history of Latvian mythology”.

28.08.2012 Ivar Sakk (EKA) Monograafia “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu”.

20.04.2012 Piret Väinmaa (EMTA) “Eduard Tubina 2. klaverisonaadi allikate võrdlus interpreedi vaatepunktist”.

07.12.2011 Maarja Vaino (TLÜ) “Irratsionaalsuse poeetika A. H. Tammsaare loomingus”.

31.08. 2011 Tiiu Kreegipuu (TÜ) “The Ambivalent Role of Estonian Press in Implementation of the Soviet Totalitarian Project”.