Miks liituda doktorikooliga?

Doktorantidele tähendab KTKDK-ga liitumine:

 • osalemisvõimalusi ühisüritustel (aastas ca 25 KTKDK raames toimuvat teadusüritust), mille käigus on võimalik koguda ainepunkte;
 • raharessursse Eesti-sisestel teadusüritustel osalemiseks
 • laiemaid võimalusi õppekava täitmiseks;
 • osalusvõimalust loodavates uurimisrühmades ja -projektides;
 • ülikoolidevahelist mobiilsust;
 • abi (kaas)juhendamise ja/või konsulteerimise leidmisel nii Eestist (sh õppetööga mitteseotud uurimisasutustest) kui väljaspoolt Eestit;
 • paremat kaasatust akadeemilisse ja avalikku kultuuriteoreetilisse arutellu;
 • raharessursside kättesaadavust õppevahendite soetamiseks:

Doktorikooli liikmetel on võimalus tellida ülikooli raamatukokku oma doktoritööks vajalikke raamatuid/ noote/ plaate. Edastage oma soovid õppekorradajale, kes korraldab raamatu tellimise;

– Kui teil on doktoritöö kirjutamisega seoses vaja lisaks raamatutele ka muid õppevahendeid, pöörduge palun info saamiseks oma kooli õppekorraldaja poole. Kuna doktorikool ühendab väga erinevaid õppekavu, kaalutakse muude õppevahendite hüvitamisel iga juhtu eraldi.

– Doktorikooli liikmetele hüvitatakse Eesti-sisestel teadusüritustel osalemisega seotud majutus- ja transpordikulud, osavõtumaks, posterettekande trükikulu. Doktorikool ei hüvita rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud. Osavõtutasu puhul on oluline meeles pidada, et abikõlblik on soodsaim osavõtumaks.

– UUS! Doktorikooli liikmetel on alates juunist 2014 võimalik taotleda toetust konverentsiettekande keelelise toimetamise kulude katmiseks. Doktorikool ei saa katta artiklite või väitekirja keelelise toimetamise kulusid. 

 

Doktorikooli nimekirja arvatakse ka liitunud doktorantide juhendajad. Õppejõu kuulumine doktorikooli

 • hõlbustab õppejõudude/juhendajate institutsioonidevahelist mobiilsust;
 • aitab tõsta juhendajate kompetentsi nii spetsiaalsete koolituste kui teadusürituste kaudu;
 • pakub osalusvõimalust KTKDK raames korraldatud õppetöös (regulaarsetes talvekoolides ja lühematel intensiivkursustel; uute interdistsiplinaarsete kultuuriteaduslike ainekursuste loomise ja läbiviimise juures);
 • annab osalemis- ning rahastusvõimaluse KTKDK ning partnerite korraldatavatel teadusüritustel;
 • sidustab koostööd teiste kultuuriuurijatega.