Kuidas liituda?

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli liikmeiks saavad automaatselt doktorandid, kes õpivad Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemia allpool mainitud õppekavadel:

  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia: 1) muusikateadus; 2) teatrikunst; 3) muusika.
  • Eesti Kunstiakadeemia: 1) kunstiteadus; 2) kunst ja disain; 3) muinsuskaitse ja restaureerimine; 4) arhitektuur ja linnaplaneerimine.
  • Tallinna Ülikool: 1) kultuuride uuringud (ja sellega seotud vanad õppekavad); 2) ajalugu.
  • Tartu Ülikool: 1) kirjandus ja kultuuriteadused; 2) ajalugu; 3) semiootika ja kultuuriteooria (kultuuri ja looduse suund); 4) germaani-romaani filoloogia (kirjanduse suund); 5) usuteadus.

Eelpool nimetamata õppekavadel Eestis ja väljaspool Eestit õppivad kultuuriteaduste ja kunstide valdkonnaga tegelevad doktorandid kaasatakse doktorikooli tegevustesse doktorandi poolt doktorikooli nõukogule või viimase poolt määratud komisjonile tehtud avalduse alusel.

Kraadiõppuri staatuse ja õigused määratleb vastavalt iga kõrgkooli sisekord. Juhul, kui kraadiõppur ei õpi doktorikooli eeltaotlusesse kaasatud kõrgkoolides, lähtutakse taotleja kõrgkooli sisekorrast.

Kraadiõppurite kaasamises doktorikooli tegevustesse lähtutakse doktorikoolide alameetme raames kehtivatest abikõlblikkuse reeglitest.

NB! Korraga tohib olla vaid ühe Eesti doktorikooli liige