Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli nõukogu

Marek Tamm (Ph.D), Tallinna Ülikooli esindaja, nõukogu esimees
Krista Kodres (Ph.D), Eesti Kunstiakadeemia esindaja
Anne Kull (Ph.D), Tartu Ülikooli esindaja
Kristin Kuutma (Ph.D),Tartu Ülikooli esindaja
Kristel Pappel (Ph.D), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia esindaja
Tõnu Viik (Ph.D), Tallinna Ülikooli esindaja